Het plan

Windpark Zalkerbroek N50
Schone elektriciteit hebben we nodig om de klimaatdoelen te halen. De gemeente Kampen heeft daarom de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit betekent o.a. dat elektriciteit die gebruikt wordt in de gemeente, dan duurzaam wordt opgewekt. De gemeente wil een belangrijk deel van deze elektriciteit met windmolens opwekken. In het gebied ten zuidwesten van de N50 tot aan het Reevediep ziet de gemeente ruimte voor de ontwikkeling van 4 tot 7 windmolens. Voor het verder mogelijk maken hiervan zijn afspraken gemaakt met de provincie Overijssel. Op de websites van de provincie en de gemeente kunt u daar meer over vinden:
> Informatiepagina provincie
> Informatiepagina gemeente 

De locatie
Pure Energie kan langs N50 tussen Hotel Zalkerbroek en het bestaande windmolenpark Hattemerbroek 2 moderne windmolens realiseren. Deze locatie valt binnen het gebied dat door de gemeente is aangewezen. Daarbij voldoet onze locatie aan normen op gebied van geluid en veiligheid. Het exacte aantal, formaat en positie van de windmolens staat nog niet vast. Onderzoek naar bijvoorbeeld geluid, slagschaduw en externe veiligheid zal dit moeten uitwijzen.

locatie zalkerbroek

Plangebied Windpark Zalkerbroek N50

Omgevingsproces
Windmolens veranderen het landschap en hebben daarmee effect op de omgeving. Dit roept vragen en mogelijk ook zorgen op bij omwonenden uit die omgeving. We werken met een zorgvuldig proces dat bestaat uit: informeren, met elkaar in gesprek gaan en meedenken. Zo geven we antwoord op vragen, werken we aan het verminderen van zorgen en maken we het plan beter. Dit is het omgevingsproces en de lengte daarvan bedraagt over het algemeen enkele jaren. In die tijd:  

  • Worden vele onderzoeken gedaan o.a. naar geluid, ecologie, veiligheid en slagschaduw;
  • Informeren we de omgeving hierover en gaan in gesprek om het plan voor het windpark verder in te vullen;
  • Ontwikkelen we in samenwerking met een lokale energiecoöperatie de mogelijkheden voor lokaal eigendom en andere vormen van financiële participatie.

Moderne windmolens
We zien hier ruimte voor 2 windmolens. We gaan uit van windmolens met moderne afmetingen. Dit betekent een maximale ashoogte van 180 meter en een maximale rotordiameter van 200 meter. Een wiek is daarmee 100 meter lang en de tiphoogte - het bovenste puntje als een wiek rechtovereind staat - ongeveer 280 meter. Nader onderzoek naar bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en ecologie, wijst uit wat de uiteindelijke afmetingen van de windmolens worden. Ook de vaststelling van nieuwe landelijke normen voor windmolens kan van invloed zijn op het formaat van de uiteindelijke te bouwen windmolens. De molens van Windpark Zalkerbroek N50 zullen in ieder geval hoger worden dan die van het bestaande windmolenpark Hattemerbroek. Meer informatie over de hoogte van een windmolen vindt u hier.

Groter, maar niet meer effect op omgeving
Een grotere windmolen maakt niet automatisch meer geluid dan een kleinere windmolen. Ook draaien grote windmolens langzamer rond. Regels voorkomen dat een grotere windmolen meer geluid en slagschaduw mag veroorzaken bij een woning dan een kleinere windmolen. Zo ontvangen woningen maximaal zes uur slagschaduw per jaar, ongeacht het aantal windmolens of het formaat. Meer informatie over geluid van een windmolen vindt u hier. Meer informatie over slagschaduw van een windmolen vindt u hier.

Moderne windmolens zijn efficiënter
We kiezen voor moderne windmolens met dergelijke afmetingen omdat ze aanzienlijk efficiënter zijn. Als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt deze vier keer zoveel elektriciteit op. Overal in het land bereiken windmolens inmiddels deze afmetingen. Dit is ingegeven door Rijksbeleid dat stuurt op veel duurzame energie tegen lage kosten. Door een fors hogere elektriciteitsproductie per windmolen daalt de kostprijs per opgewekte kilowattuur en wordt duurzame elektriciteit zo efficiënt mogelijk geproduceerd. Dat zorgt ervoor dat lagere windmolens inmiddels niet meer rendabel zijn.