Lokaal eigendom en financieel voordeel

Het windpark verandert de omgeving. We willen dat omgeving ook profijt heeft van deze verandering. Er zijn 3 manieren waarmee we ervoor zorgen dat de opbrengst van het windpark terugkomt naar de omgeving:

1 - Werk maken van lokaal eigendom 
Conform het streven uit het landelijke Klimaatakkoord, bieden we de omgeving de mogelijkheid om 50% van het windpark in eigendom te krijgen. Daarvoor werken we in de meeste gevallen samen met een lokale energiecoöperatie. Iedereen uit de omgeving kan lid zijn van zo'n coöperatie. Zo krijgen inwoners uit de omgeving medezeggenschap over en rendement uit het windpark.

Een lokale energiecoöperatie biedt daarbij vaak de mogelijkheid aan leden, om mee te investeren in het windpark. Leden die mee-investeren ontvangen jaarlijks rendement op hun investering.

Een ander deel van het rendement is bestemd voor de gehele coöperatie en haar leden. Gezamenlijk beslissen de leden waaraan dit rendement besteed moet worden. Gebruikelijk is dat dit rendement besteed wordt aan projecten waar in de omgeving behoefte aan is. Daarover beslissen de leden van de coöperatie.

Er zijn meerdere energiecoöperatie actief in de gemeente Kampen. We zijn met hen in contact maar hebben nog geen samenwerkingsovereenkomsten. Bij de verdere uitwerking van ons idee hoort ook verder maken van de samenwerkingsafspraken. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de partij waarmee we samenwerken de inwoners van het gebied goed vertegenwoordigt en dus ook veel leden heeft die in het gebied wonen of werken.

2 - Oprichting omgevingsfonds 
Vanuit de opbrengst van het windpark wordt het omgevingsfonds gevuld. Dit fonds wordt ieder jaar aangevuld met 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh). Dat doen we voor een periode van 15 jaar lang. Ter illustratie: als een windpark in een jaar 60.000 MWh opwekt, gaat er dat jaar 30.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf. In de meeste gevallen wordt hiervoor een onafhankelijk bestuur gevormd vanuit inwoners en belangverenigingen uit het gebied. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. 

3 - Aanbieden van Burentarief
Met het burentarief laten we de buren van het windpark profiteren van een laag tarief voor groene stroom die in het windpark is opgewekt. Zo is het huidige burentarief is gegarandeerd niet hoger dan € 0,12 per kilowattuur (kWh) excl. BTW en excl. energiebelasting. Dat is een voordelig tarief vergeleken met de gemiddelde stroomprijs in 2022 van ca. € 0,28 per kilowattuur (kWh).

Als de marktprijs daalt tot onder het maximum burentarief van € 0,12, dan betalen omwonenden het lagere variabele tarief van Pure Energie. In de grafiek is te zien hoe dit werkt.

Burentarief v2