Over ons

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf, gevestigd in Enschede. Al meer dan 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie.

Zo heeft Pure Energie kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken. De groene stroom uit leveren we vervolgens aan bedrijven en particulieren in heel Nederland.

Pure Energie levert klanten alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die alleen in Nederland staan. Daarom is Pure Energie al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland in een onderzoek van de Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur & Milieu.

In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark, conform het streven voor lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving.

Meer informatie staat op de website van Pure Energie.

Lokale Energie coöperatie

Het windpark wordt ontwikkeld met als uitgangspunt 50% lokaal eigendom. Om dit te realiseren wordt in de meeste gevallen samen met een lokale energie coöperatie het initiatief genomen. De lokale coöperatie en Pure Energie worden zo beide eigenaar van het park. De inwoners uit het gebied kunnen daarbij lid worden van de coöperatie en via de coöperatie mee investeren in het park. We zijn in gesprek met een lokale coöperatie om invulling te geven aan de constructie die hiervoor nodig is.