Meedenken

De komst van een windpark verandert de omgeving. Dit zorgt voor vragen en het levert mogelijk zorgen op bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie. We geven dan ook veel informatie en  betrekken de omgeving op verschillende manieren bij het maken de verdere plannen voor het windpark.

In overleg met elkaar komen tot het plan
De gemeente Kampen en de provincie Overijssel hebben onlangs met elkaar afgesproken dat er ruimte is voor 4 tot 7 moderne windmolens. Daarbij spraken ze ook af dat in het najaar van 2024 plannen hiervoor kunnen worden ingediend. Met ons plan voor Windpark Zalkerbroek N50 kan een belangrijke stap worden gezet bij het invullen van deze opgave. We vragen dan ook aan het bevoegd gezag, in dit geval de provincie,  of ze ruimte geeft aan het verder uitwerken van ons plan.

Onderdeel van onze aanpak bij de verdere uitwerking is het op een grondige en zorgvuldige wijze informeren, betrekken en mee laten denken van de omgeving. Dat is het omgevingsproces. Omwonenden, ondernemers en belangenvertegenwoordigers uit het gebied informeren we daarbij zo goed mogelijk en we bieden verschillende mogelijkheden om mee te denken bij de invulling van het plan voor het windpark.

Omgevingsraad
We richten daarvoor bij voorkeur een omgevingsraad op (lees hier meer daarover). De omgevingsraad kan bestaan uit omwonenden, ondernemers en belangenvertegenwoordigers. We gaan inhoudelijk in gesprek over het windpark. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over onderwerpen als: geluid, slagschaduw, landschap, externe veiligheid, verlichting, natuur, vogels enz. Het bespreken van deze onderwerpen geeft inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen we graag wat de aandachtspunten zijn van de omgeving. We kunnen daarmee - indien mogelijk – rekening houden bij de verdere uitwerking van het plan.

Transparant communiceren
Niet alleen de leden van de omgevingsraad, maar iedereen uit het gebied wordt goed geïnformeerd over alles wat er in de omgevingsraad besproken wordt. Ook bieden we verschillende informatiemomenten waarin we iedereen bijpraten en vragen beantwoorden. Daarbij delen we alle informatie zo transparant mogelijk via de website van het windpark en de nieuwsbrief die we periodiek verzenden.