Stand van zaken

Laatste update: 19 april 2024

Op dit moment hebben wij een eerste plan voor het windpark. Er zijn nog geen onderzoeken uitgevoerd, er is nog niet met de omgeving gesproken en er is geen vergunning aangevraagd.

De gemeente en provincie maakten onlangs samen afspraken dat er in het gebied ten zuidwesten van de N50 ruimte is voor 4 tot 7 moderne windmolens. Op de websites van de provincie en de gemeente kunt u daar meer over vinden:
> Informatiepagina provincie
> Informatiepagina gemeente 

Wij willen ons plan graag verder uitwerken en daarvoor starten met het omgevingsproces om zo ook het gesprek met de omgeving te voeren. Samen met de omgeving willen we dan komen tot een gedetailleerd en uitgewerkt plan. Onderdeel daarvan is ook de uitvoering van vele onderzoeken op gebied van o.a.: geluid, ecologie, schaduw en veiligheid. 

Het omgevingsproces is een traject dat normaal gesproken enkele jaren duurt. Pas na goed doorlopen hiervan kunnen we een aanvraag voor een Omgevingsvergunning indienen.

Provincie als bevoegd gezag
Gemeente en provincie spraken af dat er ruimte is voor 4 tot 7 windmolens. In de periode vanaf 1 september tot en met 31 december kunnen initiatiefnemers plannen indienen. Daarna geven provincie en gemeente aan welke plannen de voorkeur hebben voor het behalen van het doel van deze 4 tot 7 windmolens. Verder spraken zij af dat de provincie als bevoegd gezag zal optreden. Dit betekent dat de uiteindelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de provincie gedaan wordt. Gemeente en provincie maken deze keuzes in goed onderling overleg. De gemeente blijft sterk betrokken bij de verdere uitwerking van windinitiatieven in het gebied. 

Hoe gaat het nu verder?
Wij informeren de omgeving in april en mei over ons plan. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat omwonenden en andere stakeholders op de hoogte zijn en inzicht krijgen in ons plan en het omgevingsproces. Onze ervaring is dat het omgevingsproces dat nodig is om te komen tot een goed en gedetailleerd plan enkele jaren tijd neemt. Het (laten) uitvoeren van onderzoeken op gebied van o.a.: geluid, schaduw, ecologie gebeurt ook tijdens deze periode.

Meepraten over het plan voor Windpark Zalkerbroek N50?
We willen een omgevingsraad oprichten. In deze raad kunnen omwonenden  en maatschappelijke organisaties meepraten over het plan voor het windpark. Heeft u belangstelling om deel te nemen? Vul dan het belangstellingsformulier onderaan deze pagina vrijblijvend in. Wij nemen daarna contact met u op.