Goed bezochte inloopavond in dorpshuis An de Steege

28 juni 2024 Pieter Oosterhof

Om meer te vertellen en vragen te kunnen beantwoorden over ons plan voor windpark Zalkerbroek N50 hielden we een inloopavond. We verwelkomden op 27 mei ca. 50 bezoekers in de Muziekzaal van dorpshuis An de Steege.

De locatie van het beoogde windpark bevindt zich langs de N50 tussen het bestaande windmolenpark Hattemerbroek en Hotel Zalkerbroek. We zien hier op basis van vuistregels ruimte voor 2 moderne windmolens. We vinden het belangrijk om hier zo vroeg mogelijk, transparant over te communiceren met de omgeving. Deze inloopavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden was daarin een belangrijke eerste stap.

Informatie delen
Tijdens de inloopavond konden de aanwezigen het gesprek aangaan met medewerkers van Pure Energie en informatie krijgen die op verschillende informatieborden stond. Zo was er informatie over de locatie, de hoogte en technische gegevens van windmolens, procesparticipatie, financiële participatie en het gemeentelijke en provinciale beleid voor windenergie (>informatieborden). Daarnaast waren er bewegende visualisaties van het beoogde windpark te zien, gemaakt vanaf verschillende punten in de omgeving van het windpark (>visualisatie). Bezoekers konden tijdens deze avond ook een visualisatie vanaf hun eigen adres aanvragen, om zo een beeld te krijgen hoe het beoogde windpark er vanaf hun woning uit kan komen te zien. Wilt u ook een visualisatie ontvangen vanaf uw adres, dan kunt u dit aanvragen via het e-mail adres: info@windparkzalkerbroekn50.nl.

Vragen beantwoorden
Veel van de vragen die ons gesteld werden gingen over de locatie van de windmolens: waarom hier en niet ergens anders? Andere vragen gingen over zaken als geluid, slagschaduw en ecologie. Ook kregen we veel vragen over lokaal eigendom en de financiële voordelen voor de omgeving. Ondanks dat we veel vragen goed konden beantwoorden, werd ook duidelijk dat er belangrijke onderwerpen zijn waar we langer met elkaar over in gesprek moeten. Dit willen we gaan doen in de nog op te richten omgevingsraad.