In omgevingsraad in gesprek over het windpark

27 juni 2024 Pieter Oosterhof

We spraken de afgelopen maanden al met verschillende inwoners uit het gebied. We hoorden daarbij wisselende reacties. Ook maken sommige omwonenden zich zorgen. We willen graag met een groep omwonenden, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hier verder over praten in de omgevingsraad. We zitten te denken aan een groep van ongeveer 15 deelnemers.

We bespreken in de omgevingsraad de verschillende onderwerpen en onderzoeken die horen bij een windpark. Denk daarbij aan bijvoorbeeld onderwerpen als geluid, slagschaduw, ecologie en landschap. Voor de vragen en zorgen die omwonenden hebben is daarbij ruimte en aandacht. Met de uitkomsten van de gesprekken in de omgevingsraad willen we het plan voor het windpark verder invullen en beter maken. De omgevingsraad gaat van start op het moment dat we van de provincie en gemeente ruimte krijgen voor het verder uitwerken van ons plan. Wel willen we daarvoor al een keer met belangstellenden bij elkaar komen om te praten over de onderwerpen en de werkwijze in een omgevingsraad.

Heeft u belangstelling om mee te praten?
Wanneer u belangstelling heeft voor deelname aan de omgevingsraad, nodigen we u van harte uit u aan te melden voor deze eerste introductiebijeenkomst. We plannen deze bijeenkomst ergens na de zomervakantie. De exacte datum volgt nog.

>> Heeft u belangstelling? Meld u dan hier aan